Firma REKMA  Sp. z o.o. informuje swoich użytkowników, że na stronie internetowej wykorzystuje mechanizm plików cookies (tzw. ciasteczek).
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z podstroną: informacja o cookies.
Zamknij

Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

We wrześniu 2009 roku firma Rekma Sp. z o.o jako podwykonawca firmy Bilfinger Berger Budownictwo S.A. rozpoczęła realizację zadania „Modernizacja nawierzchni lotniskowych PPS-3 w rejonie Terminalu 1 w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie”.
Zakres robót realizowanych na nawierzchni z betonu cementowego C 35/45 o powierzchni przekraczającej 50 000 m2 obejmował:
  • Pierwsze cięcia odprężające na świeżym betonie (tj. kilka lub kilkanaście godzin po zakończeniu układania betonu)
  • Wykonanie szczelin dylatacyjnych (skurczowych podłużnych i poprzecznych, rozszerzania, rozszerzania ciętych na pełną głębokość płyty, konstrukcyjnych i technologicznych) z wypełnieniem masą zalewową „na zimno” odporną na paliwa i oleje.
Łącznie na całym zadaniu zostało wykonane 23 700 mb szczelin dylatacyjnych.
Cięcie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych wykonano przy użyciu specjalistycznego sprzętu w tym:
  • Przecinarek wyposażonych w system odsysania zanieczyszczeń powstających podczas procesu cięcia na mokro. System ten poprawia przyczepność masy zalewowej do betonu oraz zapobiega wypełnieniu szczeliny szlamem o właściwościach hydraulicznych.
  • Separatora, który oddzielając z zawiesiny (powstającej podczas cięcia betonu) cząstki stałe pozwala używać w obiegu zamkniętym ciecz chłodzącą tarcze tnące zmniejszając tym samym zanieczyszczenie środowiska.
  • Specjalistycznego zespołu urządzeń do przygotowania i aplikacji masy zalewowej „na zimno”.
Dodatkowo na całej powierzchni płyty postojowej został wykonany natrysk środkiem hydrofobowym, zmniejszającym nasiąkliwość betonu, a tym samym zwiększającym mrozoodporność i trwałość nawierzchni betonowej.
Całość prac została zakończona i oddana do eksploatacji w czerwcu 2010 roku.
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie powrót na listę
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011