Firma REKMA  Sp. z o.o. informuje swoich użytkowników, że na stronie internetowej wykorzystuje mechanizm plików cookies (tzw. ciasteczek).
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z podstroną: informacja o cookies.
Zamknij

Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych

Masy zalewowe

Firma Rekma prowadzi sprzedaż oraz wykonuje roboty w oparciu o produkty Crafco.
W Polsce najczęściej stosuje się:


  • Masa zalewowa na gorąco Road Saver 515
Masa bitumiczna utworzona na bazie asfaltu z dodatkiem kauczuku syntetycznego i plastyfikatorów. Stosowana najczęściej do wypełniania pęknięć oraz szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu asfaltowego i betonu cementowego, służy również do wypełniania i uszczelniania połączeń tych nawierzchni z krawężnikami, studzienkami itp. Masę wbudowuje się po rozgrzaniu do temp. 190-200°C. Road Saver 515 należy rozgrzać w kotle z płaszczem olejowym wyposażonym w mieszadło mechaniczne. Ciężar właściwy masy wynosi 1,19 kg/l. Posiada: Deklarację Zgodności CE i Orzeczenie ITWL Nr 12/24/9.

  • Masa zalewowa na zimno - Road Saver Silicone SL Sealant
Niskomodułowy silikon przeznaczony do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach wykonanych z betonu cementowego. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, trwałością i sprężystością. Można go stosować zarówno do płaszczyzn poziomych jak i pionowych. Road Saver Silicone SL Sealant wbudowuje się na zimno. Posiada: Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2006-03-2002 i Orzeczenie ITWL Nr 6/24/2003.

  • Profile uszczelniające polietylenowe - kordy dylatacyjne

Polietylenowe profile do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w różnych nawierzchniach, odporne na wysoką temperaturę (do 210°C).

Oferowane w następujących średnicach: 10 mm,  13 mm,  15 mm, 20 mm, 25 mm,  30 mm, .   

Posiadają: Aprobatę Techniczną IBDiMNr AT/2012-02-2847 oraz Orzeczenie ITWL Nr 6/24/2003.  

Firma REKMA jest dystrybutorem maszyn do prac drogowych produkowanych przez firmę CRAFCO:

  • Frezarka Pavement Cutter M 200
Urządzenie przeznaczone do rozfrezowywania pęknięć nawierzchni betonowych i asfaltowych. Posiada możliwość kopiowania przebiegu pęknięcia oraz regulowaną szerokość i głębokość frezowania.

Frezarka Pavement Cutter M 200
  • Kotły
Dwupłaszczowe urządzenia służące do grzania i wbudowywania mas zalewowych na gorąco wyposażone w mechanizm mieszania masy zalewowej w trakcie jej ogrzewania. Oferowane są kotły o różnych pojemnościach (od 200-1500 l) i z różnym dodatkowym wyposażeniem (np. kompresor, ogrzewany wąż do wbudowywania masy zalewowej).

Przykłady:
Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych Masy zalewowe i sprzęt do prac drogowych
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011